โกมล เรืองประวัติ เสียชีวิตแล้ว
เมื่อ 18 มีนาคม 2558 เวลา 19.20น.รดน้ำวันนี้และตั้งสวด 7 วัน
ตั้งสวดที่ศาลา 7 วัดมกุฎ ถึงวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ประชุมเพลิง วันพฤหัสที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 18.00น.

ขอให้เพื่อนจงไปสู่สุขคติ